رنگ برداری فرش

یکی دیگر از خدمات بی نظیر قالیشویی کادوس به عنوان بهترین قالیشویی در رشت، رنگ برداری فرش است. رنگ‌برداری در واقع یک هنر کاملاً تخصصی و ظریف است که باید حتماً توسط کارشناسان حرفه ای و آموزش دیده انجام شود. قالیشویی کادوس برای رنگ برداری فرش از هیدروسولفیت رقیق شده استفاده می‌کند. ادامه مطلب…

بهترین روش برای نگهداری و حفظ فرش ماشینی

امروز با یک مقاله دیگر در مورد اصول بهترین روش برای نگهداری و حفظ فرش ماشینی در خدمت شما هستیم .  همان طور هم که در عنوان گفتیم در این مقاله قرار است به صورت جزء به جزء این مهم را بپردازیم و به موارد آسیب زا و راه حل جداگانه ادامه مطلب…

طریقه نگهداری و حفظ فرش ماشینی

امروز با یک مقاله دیگر در مورد اصول طریقه نگهداری و حفظ فرش ماشینی در خدمت شما هستیم .  همان طور هم که در عنوان گفتیم در این مقاله قرار است به صورت جزء به جزء این مهم را بپردازیم و به موارد آسیب زا و راه حل جداگانه هر ادامه مطلب…

نگهداری و حفظ فرش ماشینی

امروز با یک مقاله دیگر در مورد اصول نگهداری و حفظ فرش ماشینی در خدمت شما هستیم .  همان طور هم که در عنوان گفتیم در این مقاله قرار است به صورت جزء به جزء این مهم را بپردازیم و به موارد آسیب زا و راه حل جداگانه هر کدام ادامه مطلب…