مبلمان چرمی زیبایی چشمگیری به منزل میدهد. بسیاری از مردم تمایل دارند از مبلمان چرمی استفاده کنند.

مبلمان چرمی با دستگاه های مبلشویی قابل شستشو نیستند

یکی از نکات مهم برای این مبلمان تمیز کردن دوره ای و استفاده از واکس است.

واکس های مخصوص مبلمان چرمی در بازار موجود است که میتوان از آنها استفاده کرد.

در صورتی که واکس مخصوص را پیدا نکردید میتوانید از وازلین نیز استفاده نمایید.

بهتر است در آخر شب مبلمان را واکس بزنید تا در طول شب تا صبح روی مبل اثر کند